Regulamin polskich rozgrywek online

More
10 years 1 week ago - 5 years 2 weeks ago #123781 by Spankin
Aby każdy mógł się zapoznać przed kolejnym sezonem, publikuję nową wersję Regulaminu polskich rozgrywek online. Będzie aktualny od sezonu Kwiecień 2014. Pewne sprawy zostały unormowane, pewne uszczególnione, pewne dodane, tak aby pokryć większość bieżących spraw. Jest to organizm, żywy, także pewnie będzie się zmieniał w miarę jak rzeczywistość będzie stawiała przed nami nowe wyzwania.




1. Zasady ogólne
2. Zasady meczowe
3. Rozgrywki Ligi Polskiej
4. Rozgrywki międzynarodowe
5. Frekwencja i kary
6. Rada Ligi

WSZELKIE PROBLEMY Z ROZEGRANIEM MECZÓW TAKIE JAK:
NIEOBECNOŚĆ SWOJA
NIEOBECNOŚĆ PRZECIWNIKA
PROBLEM ZE SPOTKANIEM SIĘ W TYM SAMYM CZASIE
PROBLEM Z WPISANIEM WYNIKÓW
NIE WPISANIE WYNIKÓW PRZEZ DRUGIEGO GRACZA
PROŚBA O LIKWIDACJĘ LUB PRZESUNIĘCIE TERMINÓW LIMITOWYCH
ITP

ZOSTANĄ ROZPATRZONE JEDYNIE JEŚLI ZNAJDĄ SIĘ NA FORUM W ODPOWIEDNIM DZIALE (FORUM DANEJ LIGI LUB PUCHARU). WYSTARCZY KRÓTKA INFORMACJA NP. NIE BĘDZIE MNIE DO 6 LIPCA LUB NIE MOGĘ SPOTKAĆ GRACZA X
W SYTUACJACH SPORNYCH I NA KONIEC SEZONU ROZPATRYWANE BĘDĄ JEDYNIE WPISY NA FORUM



1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Rozgrywki Ligi Polskiej odbywają się w cyklach miesięcznych.
1.2. W rozgrywkach Ligi Polskiej może brać udział każdy zawodnik z Polski, który posiada profil na tym forum i na stronie www.sensiblesoccer.pl wraz z polską flagą i podanym numerem gg oraz rozegrał przynajmniej 20 meczów rankingowych (ooo) i nie jest objęty zakazem gry czasowym lub dożywotnim. Każdy z warunków może nie zostać brany pod uwagę w specjalnych okolicznościach.
1.3. Na rozgrywki Ligi Polskiej składają się Liga Polska, Puchar Ligi (PL), Puchar Polski (PP), Superpuchar Polski (SP) i Puchar Przyszłych Mistrzów (PPM).
1.4. Nad rozgrywkami Ligi Polskiej czuwa Rada Ligi (RL), w skład której wchodzi Prezes i Prowadzący rozgrywki.
1.5. Każde rozgrywki mają swojego Prowadzącego.
1.6. Frekwencja wymagana we wszystkich rozgrywkach Ligi Polskiej wynosi 100%, a progi limitowe ustalane są przez Prowadzących ligi zależnie od liczby zawodników.
1.7. We wszystkich rozgrywkach Ligi Polskiej zabronione są multikonta, ustawianie meczów, wszelkie oszustwa i próby oszustw, znieważanie przeciwnika, celowe unikanie gry, celowa gra na własną niekorzyść, nie wpisywanie wyników meczów lub celowe wpisywanie błędne itp. Kary za te przewinienia będą wysokie z dożywotnim zakazem gry w rozgrywkach Ligi Polskiej włącznie.
1.8. Zgłaszając się do rozgrywek Ligi Polskiej zawodnik akceptuje niniejszy regulamin.
1.9. Każdy zawodnik musi zgłosić osobiście chęć do gry w danym sezonie na forum w temacie zapisów. Niedozwolone jest zapisywanie zawodników przez osoby trzecie. Osoby z wyższej ligi, jeśli zapiszą się w 1. dniu miesiąca lub później, mogą zostać przesunięte do niższej lub najniższej ligi (w zależności od frekwencji). Zawodnicy zapisujący się w 1. dniu miesiąca lub później mogą także nie być dodani do Pucharu Ligi w danym sezonie oraz mogą zostać zastąpieni innymi zawodnikami w europejskich pucharach.
1.10. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.


2. ZASADY MECZOWE

2.1. OPCJE

Friendly/DIY game length: 3 MINS
Fix pitch type: RANDOM
Auto replays: OFF
All player teams equal: OFF
Auto Save highlights: OFF
Menu music: OFF

2.2. Rodzaj meczu
2.2.1. Liga i fazy grupowe - Friendly
2.2.2. Fazy pucharowe
2.2.2.1. Normalne - DIY cup, 2 mecze, bez karnych, ET if replay
2.2.2.2. Finał i mecz o 3 miejsce - DIY cup, 1 mecz, bez karnych, ET if replay
2.3. Rezerwowi 3 z 5
2.4. Drużyny: Edited Custom Teams, dysk standardowy
2.4.1. Jeśli OBYDWAJ zawodnicy wyrażą chęć grania dyskiem innym niż standardowy mogą grać mecze właśnie w taki sposób.
2.5. Korzystanie z wyedytowanej przez siebie taktyki jest możliwe wyłącznie jeśli zgodzi się na to przeciwnik.
2.5.1. Z cudzej taktyki można skorzystać tylko jeśli rywal ma swoją taktykę i chce jej użyć.
2.6. W przypadku nieplanowanego przerwania meczu (desynchro, brak prądu, nieplanowany restart itp.), mecz należy powtórzyć zachowując wynik z przed przerwania, przy czym jeśli mecz został przerwany w pierwszej połowie należy rozegrać cały mecz, jeśli w drugiej połowie należy rozegrać jedną połowę, w obu przypadkach zaczynając od wyniku z przed utraty połączenia.

3. ROZGRYWKI LIGI POLSKIEJ

3.1. LIGA POLSKA

Liga Polska składa się z pierwszej ligi zwanej Ekstraklasą oraz lig niższych zwanych kolejno Drugą Ligą, Trzecią Ligą itd. Liczba lig jak i liczba zawodników w poszczególnych ligach w danym sezonie zależy od liczby zawodników zgłoszonych do gry, a kształt lig zależy od decyzji Prezesa. Domyślnie brak jest baraży jednak Prezes może je wprowadzić dla konkretnego sezonu jeśli uzna to za stosowne. W przypadku rezygnacji graczy z gry w kolejnym miesiącu ich miejsce w lidze przypada w pierwszej kolejności zawodnikom, którzy zajęli miejsca spadkowe, a w dalszej zawodnikom z ligi niższej, którzy uplasowali się tuż za miejscami premiującymi awansem. Liga Polska rozgrywa swoje mecze od początku miesiąca do 25. dnia miesiąca włącznie. Jeśli liczba zawodników będzie niewystarczająca rozgrywki Pucharu Polski i Pucharu Ligi mogą się w danym miesiącu nie odbyć.

3.1.1. EKSTRAKLASA
3.1.1.1. Celem gry w Ekstraklasie jest zdobycie tytułu Mistrza Polski.
3.1.1.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.1.1.3. Dwaj pierwsi zawodnicy otrzymują szansę gry w kolejnym sezonie w Champions League.
3.1.1.4. Zwycięzca otrzymuje szansę gry w SP w kolejnym sezonie.
3.1.1.5. Dwaj ostatni zawodnicy zostają zdegradowani do Drugiej Ligi jeśli w kolejnym sezonie będzie utworzona.
3.1.1.6. Jeśli z jakichś przyczyn 1 zawodnik zostanie usunięty z ligi, zdegradowany zostanie także tylko 1. Natomiast jeśli usuniętych zostanie 2 zawodników, nie zostanie zdegradowany nikt.
3.1.1.7. Każdy gra z każdym 4 mecze.

3.1.2. LIGI NIŻSZE
3.1.2.1. Celem gry w ligach niższych jest awans do ligi bezpośrednio poprzedzającej.
3.1.2.2. Dwaj pierwsi zawodnicy otrzymują bezpośredni awans do ligi wyższej.
3.1.2.3. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.1.2.3.A Jeśli w lidze w danym sezonie uczestniczy mniej niż 5 graczy, punkt 3.1.2.3 zostaje na dany sezon anulowany.
3.1.2.4. Dwaj ostatni zawodnicy zostają zdegradowani do niższej ligi jeśli w kolejnym sezonie będzie utworzona.
3.1.2.5. Jeśli z jakichś przyczyn 1 zawodnik zostanie usunięty z ligi, zdegradowany zostanie także tylko 1. Natomiast jeśli usuniętych zostanie 2 zawodników, nie zostanie zdegradowany nikt.
3.1.2.6. Każdy gra z każdym 4 mecze.

3.2. PUCHAR LIGI

W PL grają automatycznie wszyscy zawodnicy, którzy zgłosili się do rozgrywek Ligi Polskiej. PL grany jest przez cały miesiąc. Liczba grup i zawodników w grupach zależy od liczby zgłoszonych do gry zawodników natomiast zawsze jest jedna faza grupowa, po której następuje faza pucharowa. Liczbę grup i ich skład ustala Prezes, skład - drogą losowania. Faza pucharowa grana jest na podstawie drabinki bez losowania.

3.2.1. Celem gry w PL jest zdobycie Pucharu Ligi.
3.2.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.2.3. Każdy gra z każdym 2 mecze w fazie grupowej i pucharowej. Wyjątkiem jest mecz o 3 miejsce i finał, gdzie gra się 1 mecz. W całej fazie pucharowej obowiązuje opcja gry DIY cup na 2 mecze po 3 minuty, z 3 rezerwowymi, bez karnych, ET if replay.
3.2.4. Z fazy grupowej awansują jedynie zawodnicy, którzy wypełnili 100% frekwencję w grupie lub zgłosili niemożność rozegrania meczów na forum (wobec nie zgłoszenia podobnej sprawy przez ich bezpośrednich rywali), niezależnie od zajętego miejsce. W następnej kolejności awansują zawodnicy w kolejności rozegranych meczów. Przy takiej samej liczbie meczów decydują oczywiście punkty, bramki i bezpośrednie spotkania.
3.2.5. W fazie pucharowej wobec braku rozegrania meczów, awansuje zawodnik, który zgłosił niemożność rozegrania meczu. Jeśli obydwaj zawodnicy zgłoszą taką niemożność sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
3.2.6. Zwycięzca otrzymuje szansę gry w SP w kolejnym sezonie.

3.3. PUCHAR POLSKI

Puchar Polski jest pucharem jednodniowym. Datę i formę PP wybiera Prezes w oparciu o liczbę zawodników.

3.3.1. Celem gry w PP jest zdobycie Pucharu Polski
3.3.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.3.3. Zwycięzca otrzymuje szansę gry w SP w kolejnym sezonie.

3.4. SUPERPUCHAR POLSKI

Superpuchar Polski jest pucharem wielodniowym, w którym uczestniczą Mistrz Polski, zdobywca Pucharu Ligi, zdobywca Pucharu Polski i zdobywca Pucharu Przyszłych Mistrzów (o ile jest rozgrywany). Superpuchar Polski jest rozgrywany jeśli w poprzedzającym sezonie grało minimum 30 zawodników.

3.4.1. Celem gry w SP jest zdobycie Superpucharu Polski
3.4.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.4.3. Obowiązuje liga, każdy z każdym po 2 mecze.
3.4.4. Jeśli jeden zawodnik zdobył kilka trofeów, w jego miejsce brany jest zawodnik z drugiego miejsca z SE, następnie drugi z PL, drugi z PP i drugi z PPM, następnie trzeci z SE itd.
3.4.5. Jeśli w poprzedzającym sezonie nie był rozgrywany PPM, o SP walczy 3 zawodników.

3.5. PUCHAR PRZYSZŁYCH MISTRZÓW

Puchar przyszłych mistrzów jest pucharem wielodniowym, w którym uczestniczą zawodnicy stawiający pierwsze kroki w grze online i tacy, którzy nie mają żadnych znaczących osiągnięć (ocena subiektywna Prezesa). PPM jest rozgrywany jeśli w danym sezonie zgłosi się spora liczba zawodników spełniających wyżej wymienione kryteria. Kształt pucharu zależy od liczby zgłoszonych zawodników i jest ustalany indywidualnie przez Prezesa.

3.5.0. Zawodnicy grający w danym sezonie w PPM są wykluczeni z gry w PL.
3.5.1. Celem gry w PPM jest zdobycie Pucharu Przyszłych Mistrzów.
3.5.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.5.3. Zwycięzca otrzymuje szansę gry w SP w kolejnym sezonie.

4. ROZGRYWKI MIĘDZYNARODOWE

Champions League i ISSF Cup to rozgrywki międzynarodowe, w których grają najlepsi zawodnicy z całego świata. W obu tych pucharach Polska może obsadzić 2 zawodników.

4.1. Champions League
4.1.1. Do Champions League awansują automatycznie mistrz i wicemistrz Polski.
4.1.2. Jeśli z jakichś powodów nie będą w stanie grać do Champions League awansują gracze, którzy zajęli kolejne pozycje w SE.
4.1.3. Zawodnik zgłaszający się do polskich rozgrywek na dany miesiąc musi brać pod uwagę, że może być także zgłoszony do europejskich pucharów. Za słabą frekwencję w europejskich rozgrywkach nie ma kary bezpośredniej, ale zawodnik taki może nie być brany pod uwagę w następnych sezonach do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, nawet jeśli zajmie miejsce, które zapewnia taką grę. Jeśli zajdzie podejrzenie, że zawodnik może nie dograć swoich meczów lub jeśli zawodnik nie zgłosi się do gry w danym sezonie, jego miejsce zajmują zawodnicy, którzy zajęli kolejne miejsca w lidze.

4.2. ISSF Cup
4.2.1. Do ISSF Cup Prezes zgłasza 2 zawodników wedle własnego uznania. Może to być zdobywca któregoś z pucharów, kolejni zawodnicy z SE lub po prostu wyróżniający się zawodnicy z którejkolwiek z lig. Jest to rodzaj uznania postawy fair play, świetnej formy lub po prostu zdobycia któregoś z możliwych tytułów.
4.2.2. Zawodnik zgłaszający się do polskich rozgrywek na dany miesiąc musi brać pod uwagę, że może być także zgłoszony do europejskich pucharów. Za słabą frekwencję w europejskich rozgrywkach nie ma kary bezpośredniej, ale zawodnik taki może nie być brany pod uwagę w następnych sezonach do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, nawet jeśli zajmie miejsce, które zapewnia taką grę.

5. FREKWENCJA I KARY

5.1. Frekwencja
5.1.1. Wymagana frekwencja we wszystkich polskich rozgrywkach wynosi 100%. Dotyczy to zarówno całych rozgrywek, jak i progów limitowych.
5.1.2. Wszelkie problemy z dograniem meczów, prośby o przesunięcia limitów itp. muszą być zgłoszone na forum właściwym dla danych rozgrywek. Jeśli dotyczą wszystkich rozgrywek wystarczy odpowiednie zgłoszenie w forum ligowym. Wakacje, kolonie czy też inny długoterminowy wyjazd nie może być usprawiedliwieniem dla braku rozegrania meczów. Zawodnik wiedząc, że planuje taki wyjazd powinien rozegrać wszystkie mecze przed/po wyjeździe lub nie zgłaszać się do rozgrywek w danym sezonie.
5.1.3. Jeśli na forum brak jest jakiejkolwiek informacji, a frekwencja nie zostanie wypełniona zawodnik podlega karze. Za wypełnioną frekwencję uznaje się wyniki meczów zatwierdzonych przez obydwu zawodników tak, że są widoczne jako rozegrane na stronie sensiblesoccer.pl. Jeśli zawodnicy zagrali mecze, ale obaj lub jeden z nich nie potwierdzili wyniku na stronie, mecz uznaje się za nierozegrany. W takim przypadku aby uwzględnić zagranie meczu należy opisać problem na forum danych rozgrywek, odpowiednio wcześniej przed danymi progami limitowymi.
5.1.4. Progi limitowe ustalają Prowadzący rozgrywki i to oni są odpowiedzialni za dotrzymanie progów limitowych przez zawodników. Również oni mogą modyfikować progi dla poszczególnych lub wszystkich graczy.
5.1.5. Chociaż jesteśmy tolerancyjni i staramy się wychodzić naprzeciw zawodnikom, zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 5.1.2. może zostać nieuwzględniona i może (choć nie musi) być zastosowana kara.
5.1.6. W wyjątkowych sytuacjach Prezes może uchylić wszelkie wymogi frekwencyjne dla konkretnego zawodnika.
5.1.7. W przypadku jeśli niedograne mecze decydują o awansie, spadku lub medalach, Prezes może wydłużyć termin rozegrania meczów.
5.1.8. Niedograne mecze we wszystkich rozgrywkach zostają usunięte.

5.2. Kary
5.2.1. Nieusprawiedliwiony brak 100% gier w PL
5.2.1.1. Minus 3 pkt w lidze za mecz/e z każdym niedogranym przeciwnikiem w fazie grupowej. Dla fazy grupowej obowiązuje to dwa razy za oba progi limitowe - czyli za niedograne mecze z tym samym przeciwnikiem można dostać karę 2 razy (!). W fazie pucharowej jedyną karą jest odpadnięcie z dalszych rozgrywek.
5.2.1.2. Brak awansu z fazy grupowej, chyba, że brak jest wystarczającej liczby graczy z kompletem gier, wtedy awansują gracze z kolejną liczbą rozegranych meczów, a są najwyżej w tabeli. Pierwszeństwo mają natomiast gracze z kompletem gier. Jeśli niedograni nie zgłoszą nic na forum, może być tak, że awansują dwaj ostatni w tabeli (!).
5.2.1.3. Jeśli zawodnik zdobędzie medal, a po drodze złapie punkty karne nie otrzyma dodatkowych punktów SRN za miejsce na podium.
5.2.2. Nieusprawiedliwiony brak 100% gier w lidze.
5.2.2.1. Utrata medalu lub awansu.
5.2.2.2. Odjęcie 10 punktów w lidze (wirtualnie).
5.2.3. Nieusprawiedliwiony brak wymaganej liczby gier po progu limitowym.
5.2.3.1. Odjęcie 10 punktów w lidze (wirtualnie).
5.2.4. Jeśli zawodnik nie rozegra do pierwszego progu limitowego żadnego meczu w lidze i pucharach, w których uczestniczy, a na forum nie ma od niego żadnej informacji, jest usuwany z polskich rozgrywek w danym sezonie i otrzymuje ban na kolejny miesiąc.
5.2.5. Nieusprawiedliwiony brak 100% gier w PP, SP i PPM - brak awansu w danych rozgrywkach (jeśli dotyczy), jeśli zawodnik zajął miejsce medalowe, traci punkty SRN.
5.2.6. Jeśli zawodnik otrzyma 3 bany miesięczne (punkt 5.2.4) otrzymuje ban dożywotni na polskie rozgrywki.

6. Rada ligi

6.1a. Prezesem polskich rozgrywek Sensible Soccer online jest Spankin.
6.1b. Prowadzący to: Spankin (Ekstraklasa, Ligi niższe, Puchar Ligi, Superpuchar Ligi, Puchar Przyszłych Mistrzów) oraz Loozak (Puchar Polski).
6.1c. Rada Ligi to prezes i prowadzący ligę.
6.1d. Rozszerzona Rada Ligi to aktualna Rada Ligi plus 3 poprzednich Prezesów rozgrywek online in na chwilę obecną to Spankin, ulg81, ruichi i Foka.
6.2. Prezes powołuje i odwołuje prowadzących ligi.
6.3. Prezesa można odwołać w wypadku, gdy 5 osób zgłosi na forum taką potrzebę, w tym przynajmniej jeden członek Rozszerzonej Rady Ligi. Należy jednocześnie zaproponować kandydaturę nowego prezesa. Osoby zgłaszające taką potrzebę muszą mieć jakąś historię w rozgrywkach SWOSa online, nie mogą to być same nowe osoby.
6.4. Prezes i prowadzący ligi mają prawo usuwać zawodników z ligi, jeśli łamią oni regulamin.
6.5. Prezes ustala system, w jakim rozgrywana będzie liga.
6.6. W przypadku zgłoszenia jakiegoś problemu przez większość graczy prezes jest zobowiązany zająć się problemem, przeprowadzić głosowanie lub zmienić system.
6.7. Prezes i prowadzący ligi maja obowiązek pilnowania by regulamin Ligi Polskiej był przestrzegany.
6.8. Prowadzący mają obowiązek utworzyć temat na forum dla swoich rozgrywek w każdym miesiącu, lub edytować stary i uaktualnić go.
6.9. Prowadzący mają obowiązek informować o karach w temacie swoich rozgrywek na forum 2 razy - po progu limitowym i po zakończeniu sezonu.
6.10. Prowadzący decydują o akceptowaniu lub odrzucaniu próśb o przesunięcie terminów, rozpatrują także sytuacje problemowe i sporne dotyczące rozgrywania meczów.
6.11. W przypadku punktów i spraw nieujętych w regulaminie lub będących wątpliwymi, Prezes ma prawo podjąć decyzję, którą w danym momencie uważa za najlepszą. Od nowego sezonu sprawa wątpliwa powinna zostać ujęta w regulaminie, jeśli jest taka możliwość.
The topic has been locked.
More
9 years 4 months ago - 9 years 3 months ago #126886 by Spankin

regulamin, będzie na bieżąco uaktualniany, jeśli ktoś ma jakieś propozycje odnośnie jakichkolwiek zmian proszę o kontakt bezpośredni
wszystkie zmiany będą dokumentowane w tym temacie

zmieniony punkt

5.1.3. Jeśli na forum brak jest jakiejkolwiek informacji, a frekwencja nie zostanie wypełniona zawodnik podlega karze. Za wypełnioną frekwencję uznaje się wyniki meczów zatwierdzonych przez obydwu zawodników tak, że są widoczne jako rozegrane na stronie sensiblesoccer.pl. Jeśli zawodnicy zagrali mecze, ale obaj lub jeden z nich nie potwierdzili wyniku na stronie, mecz uznaje się za nierozegrany. W takim przypadku aby uwzględnić zagranie meczu należy opisać problem na forum danych rozgrywek, przed danymi progami limitowymi. Jeśli sytuacja będzie opisana po danym progu limitowym, reklamacja nie będzie uwzględniana.

zmieniony punkt

3.2. PUCHAR LIGI

Puchar Ligi jest rozgrywany jeśli w danym sezonie są przynajmniej 2 ligi. W PL grają automatycznie wszyscy zawodnicy, którzy zgłosili się do rozgrywek Ligi Polskiej. PL grany jest przez cały miesiąc. Liczba grup i zawodników w grupach zależy od liczby zgłoszonych do gry zawodników natomiast zawsze jest jedna faza grupowa, po której następuje faza pucharowa. Liczbę grup i ich skład ustala Prezes, skład - drogą losowania. Faza pucharowa grana jest na podstawie drabinki bez losowania.

Zmienione punkty o liczbie przyznawanych punktów SRN za wszystkie rozgrywki. Zamiast sztywnych punktów są teraz punkty wyliczane przez skrypt ElMichaja, który bierze pod uwagę zaszeregowanie naszej ligi, liczbę i pozycje w rankingu zawodników, którzy uczestniczą w danych rozgrywkach. Jako, że jesteśmy jedną z najlepszych nacji mamy najwyższe zaszeregowanie.

The topic has been locked.
More
9 years 3 months ago - 9 years 1 month ago #127193 by cinek
Aby każdy mógł się zapoznać przed kolejnym sezonem, publikuję nową wersję Regulaminu polskich rozgrywek online. Będzie aktualny od sezonu Styczeń 2015. Pewne sprawy zostały unormowane, pewne wyszczególnione, pewne dodane, tak aby pokryć większość bieżących spraw. Jest to organizm, żywy, także pewnie będzie się zmieniał w miarę jak rzeczywistość będzie stawiała przed nami nowe wyzwania.



1. Zasady ogólne
2. Zasady meczowe
3. Rozgrywki Ligi Polskiej
4. Rozgrywki międzynarodowe
5. Frekwencja i kary
6. Rada Ligi

WSZELKIE PROBLEMY Z ROZEGRANIEM MECZÓW TAKIE JAK:
NIEOBECNOŚĆ SWOJA
NIEOBECNOŚĆ PRZECIWNIKA
PROBLEM ZE SPOTKANIEM SIĘ W TYM SAMYM CZASIE
PROBLEM Z WPISANIEM WYNIKÓW
NIE WPISANIE WYNIKÓW PRZEZ DRUGIEGO GRACZA
PROŚBA O LIKWIDACJĘ LUB PRZESUNIĘCIE TERMINÓW LIMITOWYCH
ITP

ZOSTANĄ ROZPATRZONE JEDYNIE JEŚLI ZNAJDĄ SIĘ NA FORUM W ODPOWIEDNIM DZIALE (FORUM DANEJ LIGI LUB PUCHARU). WYSTARCZY KRÓTKA INFORMACJA NP. NIE BĘDZIE MNIE DO 6 LIPCA LUB NIE MOGĘ SPOTKAĆ GRACZA X
W SYTUACJACH SPORNYCH I NA KONIEC SEZONU ROZPATRYWANE BĘDĄ JEDYNIE WPISY NA FORUM



1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Rozgrywki Ligi Polskiej odbywają się w cyklach miesięcznych.
1.2. W rozgrywkach Ligi Polskiej może brać udział każdy zawodnik z Polski, który posiada profil na tym forum i na stronie www.sensiblesoccer.de wraz z polską flagą i podanym numerem gg opcjonalnie numerem telefonu oraz rozegrał przynajmniej 20 meczów rankingowych (ooo) i nie jest objęty zakazem gry czasowym lub dożywotnim. Każdy z warunków może nie zostać brany pod uwagę w specjalnych okolicznościach.
1.3. Na rozgrywki Ligi Polskiej składają się Liga Polska, Puchar Ligi (PL), Puchar Polski (PP).
1.4. Nad rozgrywkami Ligi Polskiej czuwa Prezes Ligii.
1.5. Każde rozgrywki mają swojego Prowadzącego.
1.6. Frekwencja wymagana we wszystkich rozgrywkach Ligi Polskiej wynosi 100%, a progi limitowe ustalane są przez Prowadzących ligi zależnie od liczby zawodników.
1.7. We wszystkich rozgrywkach Ligi Polskiej zabronione są multikonta, ustawianie meczów, wszelkie oszustwa i próby oszustw, znieważanie przeciwnika, celowe unikanie gry, celowa gra na własną niekorzyść, nie wpisywanie wyników meczów lub celowe wpisywanie błędne itp. Kary za te przewinienia będą wysokie z dożywotnim zakazem gry w rozgrywkach Ligi Polskiej włącznie.
1.8. Zgłaszając się do rozgrywek Ligi Polskiej zawodnik akceptuje niniejszy regulamin.
1.9. Każdy zawodnik musi zgłosić osobiście chęć do gry w danym sezonie na forum w temacie zapisów. Niedozwolone jest zapisywanie zawodników przez osoby trzecie. Osoby z wyższej ligi, jeśli zapiszą się w 1. dniu miesiąca lub później, mogą zostać przesunięte do niższej lub najniższej ligi (w zależności od frekwencji). Zawodnicy zapisujący się w 1. dniu miesiąca lub później mogą także nie być dodani do Pucharu Ligi w danym sezonie oraz mogą zostać zastąpieni innymi zawodnikami w europejskich pucharach.
1.10. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.


2. ZASADY MECZOWE

2.1. OPCJE

Friendly/DIY game length: 3 MINS
Fix pitch type: RANDOM
Auto replays: OFF
All player teams equal: OFF
Auto Save highlights: OFF
Menu music: OFF

2.2. Rodzaj meczu
2.2.1. Liga i fazy grupowe - Friendly
2.2.2. Fazy pucharowe
2.2.2.1. Normalne - DIY cup, 2 mecze, bez karnych, ET if replay
2.2.2.2. Finał i mecz o 3 miejsce - DIY cup, 1 mecz, bez karnych, ET if replay
2.3. Rezerwowi 3 z 5
2.4. Drużyny: Edited Custom Teams, dysk standardowy
2.4.1. Jeśli OBYDWAJ zawodnicy wyrażą chęć grania dyskiem innym niż standardowy mogą grać mecze właśnie w taki sposób.
2.5. Korzystanie z wyeedytowanej przez siebie taktyki jest możliwe wyłącznie jeśli zgodzi się na to przeciwnik.
2.5.1. Z cudzej taktyki można skorzystać tylko jeśli rywal ma swoją taktykę i chce jej użyć.
2.6. W przypadku nieplanowanego przerwania meczu (desynchro, brak prądu, nieplanowany restart itp.), mecz należy powtórzyć zachowując wynik z przed przerwania, przy czym jeśli mecz został przerwany w pierwszej połowie należy rozegrać cały mecz, jeśli w drugiej połowie należy rozegrać jedną połowę, w obu przypadkach zaczynając od wyniku z przed utraty połączenia.

3. ROZGRYWKI LIGI POLSKIEJ

3.1. LIGA POLSKA

Liga Polska składa się z pierwszej ligi zwanej Ekstraklasą oraz lig niższych zwanych kolejno Drugą Ligą, Trzecią Ligą itd. Liczba lig jak i liczba zawodników w poszczególnych ligach w danym sezonie zależy od liczby zawodników zgłoszonych do gry, a kształt lig zależy od decyzji Prezesa. Domyślnie brak jest baraży jednak Prezes może je wprowadzić dla konkretnego sezonu jeśli uzna to za stosowne. W przypadku rezygnacji graczy z gry w kolejnym miesiącu ich miejsce w lidze przypada w pierwszej kolejności zawodnikom, którzy zajęli miejsca spadkowe, a w dalszej zawodnikom z ligi niższej, którzy uplasowali się tuż za miejscami premiującymi awansem. Liga Polska rozgrywa swoje mecze od początku miesiąca do 25. dnia miesiąca włącznie. Jeśli liczba zawodników będzie niewystarczająca rozgrywki Pucharu Polski i Pucharu Ligi mogą się w danym miesiącu nie odbyć.

3.1.1. EKSTRAKLASA
3.1.1.1. Celem gry w Ekstraklasie jest zdobycie tytułu Mistrza Polski.
3.1.1.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.1.1.3. Dwaj pierwsi zawodnicy otrzymują szansę gry w kolejnym sezonie w Champions League.
3.1.1.4. Zwycięzca otrzymuje szansę gry w SP w kolejnym sezonie.
3.1.1.5. Dwaj ostatni zawodnicy zostają zdegradowani do Drugiej Ligi jeśli w kolejnym sezonie będzie utworzona.
3.1.1.6. Jeśli z jakichś przyczyn 1 zawodnik zostanie usunięty z ligi, zdegradowany zostanie także tylko 1. Natomiast jeśli usuniętych zostanie 2 zawodników, nie zostanie zdegradowany nikt.
3.1.1.7. Każdy gra z każdym 4 mecze.

3.1.2. LIGI NIŻSZE
3.1.2.1. Celem gry w ligach niższych jest awans do ligi bezpośrednio poprzedzającej.
3.1.2.2. Dwaj pierwsi zawodnicy otrzymują bezpośredni awans do ligi wyższej.
3.1.2.3. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.1.2.3.A Jeśli w lidze w danym sezonie uczestniczy mniej niż 5 graczy, punkt 3.1.2.3 zostaje na dany sezon anulowany.
3.1.2.4. Dwaj ostatni zawodnicy zostają zdegradowani do niższej ligi jeśli w kolejnym sezonie będzie utworzona.
3.1.2.5. Jeśli z jakichś przyczyn 1 zawodnik zostanie usunięty z ligi, zdegradowany zostanie także tylko 1. Natomiast jeśli usuniętych zostanie 2 zawodników, nie zostanie zdegradowany nikt.
3.1.2.6. Każdy gra z każdym 4 mecze.

3.2. PUCHAR LIGI

W PL grają automatycznie wszyscy zawodnicy, którzy zgłosili się do rozgrywek Ligi Polskiej. PL grany jest przez cały miesiąc. Liczba grup i zawodników w grupach zależy od liczby zgłoszonych do gry zawodników natomiast zawsze jest jedna faza grupowa, po której następuje faza pucharowa. Liczbę grup i ich skład ustala Prezes, skład - drogą losowania. Faza pucharowa grana jest na podstawie drabinki bez losowania.

3.2.1. Celem gry w PL jest zdobycie Pucharu Ligi.
3.2.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.2.3. Każdy gra z każdym 2 mecze w fazie grupowej i pucharowej. Wyjątkiem jest mecz o 3 miejsce i finał, gdzie gra się 1 mecz. W całej fazie pucharowej obowiązuje opcja gry DIY cup na 2 mecze po 3 minuty, z 3 rezerwowymi, bez karnych, ET if replay.
3.2.4. Z fazy grupowej awansują jedynie zawodnicy, którzy wypełnili 100% frekwencję w grupie lub zgłosili niemożność rozegrania meczów na forum (wobec nie zgłoszenia podobnej sprawy przez ich bezpośrednich rywali), niezależnie od zajętego miejsce. W następnej kolejności awansują zawodnicy w kolejności rozegranych meczów. Przy takiej samej liczbie meczów decydują oczywiście punkty, bramki i bezpośrednie spotkania.
3.2.5. W fazie pucharowej wobec braku rozegrania meczów, awansuje zawodnik, który zgłosił niemożność rozegrania meczu. Jeśli obydwaj zawodnicy zgłoszą taką niemożność sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
3.2.6. Zwycięzca otrzymuje szansę gry w SP w kolejnym sezonie.

3.3. PUCHAR POLSKI

Puchar Polski jest pucharem jednodniowym. Datę i formę PP wybiera Prezes lub prowadzący Puchar w oparciu o liczbę zawodników.

3.3.1. Celem gry w PP jest zdobycie Pucharu Polski
3.3.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.3.3. Zwycięzca otrzymuje szansę gry w SP w kolejnym sezonie.

3.4. SUPERPUCHAR POLSKI

Superpuchar Polski jest pucharem wielodniowym, w którym uczestniczą Mistrz Polski, zdobywca Pucharu Ligi, zdobywca Pucharu Polski Superpuchar Polski jest rozgrywany jeśli w poprzedzającym sezonie grało minimum 20 zawodników.

3.4.1. Celem gry w SP jest zdobycie Superpucharu Polski
3.4.2. Trzej pierwsi zawodnicy otrzymują medale i dodatkowe punkty SRN (liczba premiowych punktów SRN jest zależna od zaszeregowania naszej Ekstraklasy oraz liczby i pozycji w rankingu zawodników uczestniczących w aktualnych rozgrywkach).
3.4.3. Obowiązuje liga, każdy z każdym po 2 mecze.
3.4.4. Jeśli jeden zawodnik zdobył kilka trofeów, w jego miejsce brany jest zawodnik z drugiego miejsca z SE, następnie drugi z PL, drugi z PP , następnie trzeci z SE itd.
3.4.5. Jeśli w poprzedzającym sezonie nie był rozgrywany PPM, o SP walczy 3 zawodników.


4. ROZGRYWKI MIĘDZYNARODOWE

Champions League i ISSF Cup to rozgrywki międzynarodowe, w których grają najlepsi zawodnicy z całego świata. W obu tych pucharach Polska może obsadzić 2 zawodników.

4.1. Champions League
4.1.1. Do Champions League awansują automatycznie mistrz i wicemistrz Polski.
4.1.2. Jeśli z jakichś powodów nie będą w stanie grać do Champions League awansują gracze, którzy zajęli kolejne pozycje w SE.
4.1.3. Zawodnik zgłaszający się do polskich rozgrywek na dany miesiąc musi brać pod uwagę, że może być także zgłoszony do europejskich pucharów. Za słabą frekwencję w europejskich rozgrywkach nie ma kary bezpośredniej, ale zawodnik taki może nie być brany pod uwagę w następnych sezonach do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, nawet jeśli zajmie miejsce, które zapewnia taką grę. Jeśli zajdzie podejrzenie, że zawodnik może nie dograć swoich meczów lub jeśli zawodnik nie zgłosi się do gry w danym sezonie, jego miejsce zajmują zawodnicy, którzy zajęli kolejne miejsca w lidze.

4.2. ISSF Cup
4.2.1. Do ISSF Cup Prezes zgłasza 2 zawodników wedle własnego uznania. Może to być zdobywca któregoś z pucharów, kolejni zawodnicy z SE lub po prostu wyróżniający się zawodnicy z którejkolwiek z lig. Jest to rodzaj uznania postawy fair play, świetnej formy lub po prostu zdobycia któregoś z możliwych tytułów.
4.2.2. Zawodnik zgłaszający się do polskich rozgrywek na dany miesiąc musi brać pod uwagę, że może być także zgłoszony do europejskich pucharów. Za słabą frekwencję w europejskich rozgrywkach nie ma kary bezpośredniej, ale zawodnik taki może nie być brany pod uwagę w następnych sezonach do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, nawet jeśli zajmie miejsce, które zapewnia taką grę.

5. FREKWENCJA I KARY

5.1. Frekwencja
5.1.1. Wymagana frekwencja we wszystkich polskich rozgrywkach wynosi 100%. Dotyczy to zarówno całych rozgrywek, jak i progów limitowych.
5.1.2. Wszelkie problemy z dograniem meczów, prośby o przesunięcia limitów itp. muszą być zgłoszone na forum właściwym dla danych rozgrywek. Jeśli dotyczą wszystkich rozgrywek wystarczy odpowiednie zgłoszenie w forum ligowym. Wakacje, kolonie czy też inny długoterminowy wyjazd nie może być usprawiedliwieniem dla braku rozegrania meczów. Zawodnik wiedząc, że planuje taki wyjazd powinien rozegrać wszystkie mecze przed/po wyjeździe lub nie zgłaszać się do rozgrywek w danym sezonie.
5.1.3. Jeśli na forum brak jest jakiejkolwiek informacji, a frekwencja nie zostanie wypełniona zawodnik podlega karze. Za wypełnioną frekwencję uznaje się wyniki meczów zatwierdzonych przez obydwu zawodników tak, że są widoczne jako rozegrane na stronie sensiblesoccer.pl. Jeśli zawodnicy zagrali mecze, ale obaj lub jeden z nich nie potwierdzili wyniku na stronie, mecz uznaje się za nierozegrany. W takim przypadku aby uwzględnić zagranie meczu należy opisać problem na forum danych rozgrywek, odpowiednio wcześniej przed danymi progami limitowymi.
5.1.4. Progi limitowe ustalają Prowadzący rozgrywki i to oni są odpowiedzialni za dotrzymanie progów limitowych przez zawodników. Również oni mogą modyfikować progi dla poszczególnych lub wszystkich graczy.
5.1.5. Chociaż jesteśmy tolerancyjni i staramy się wychodzić naprzeciw zawodnikom, zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 5.1.2. może zostać nieuwzględniona i może (choć nie musi) być zastosowana kara.
5.1.6. W wyjątkowych sytuacjach Prezes może uchylić wszelkie wymogi frekwencyjne dla konkretnego zawodnika.
5.1.7. W przypadku jeśli niedograne mecze decydują o awansie, spadku lub medalach, Prezes może wydłużyć termin rozegrania meczów.
5.1.8. Niedograne mecze we wszystkich rozgrywkach zostają usunięte.

5.2. Kary
5.2.1. Nieusprawiedliwiony brak 100% gier w PL
5.2.1.1. Minus 3 pkt w lidze za mecz/e z każdym niedogranym przeciwnikiem w fazie grupowej. Dla fazy grupowej obowiązuje to dwa razy za oba progi limitowe - czyli za niedograne mecze z tym samym przeciwnikiem można dostać karę 2 razy (!). W fazie pucharowej jedyną karą jest odpadnięcie z dalszych rozgrywek.
5.2.1.2. Brak awansu z fazy grupowej, chyba, że brak jest wystarczającej liczby graczy z kompletem gier, wtedy awansują gracze z kolejną liczbą rozegranych meczów, a są najwyżej w tabeli. Pierwszeństwo mają natomiast gracze z kompletem gier. Jeśli niedograni nie zgłoszą nic na forum, może być tak, że awansują dwaj ostatni w tabeli (!).
5.2.1.3. Jeśli zawodnik zdobędzie medal, a po drodze złapie punkty karne nie otrzyma dodatkowych punktów SRN za miejsce na podium.
5.2.2. Nieusprawiedliwiony brak 100% gier w lidze.
5.2.2.1. Utrata medalu lub awansu.
5.2.2.2. Odjęcie 10 punktów w lidze (wirtualnie).
5.2.3. Nieusprawiedliwiony brak wymaganej liczby gier po progu limitowym.
5.2.3.1. Odjęcie 10 punktów w lidze (wirtualnie).
5.2.4. Jeśli zawodnik nie rozegra do pierwszego progu limitowego żadnego meczu w lidze i pucharach, w których uczestniczy, a na forum nie ma od niego żadnej informacji, jest usuwany z polskich rozgrywek w danym sezonie i otrzymuje ban na kolejny miesiąc.
5.2.5. Nieusprawiedliwiony brak 100% gier w PP - brak awansu w danych rozgrywkach (jeśli dotyczy), jeśli zawodnik zajął miejsce medalowe, traci punkty SRN.
5.2.6. Jeśli zawodnik otrzyma 3 bany miesięczne (punkt 5.2.4) otrzymuje ban dożywotni na polskie rozgrywki.
5.2.7. Niesportowe zachowanie (tj. wyjście z gry, nieuzasadnione sytuacją wciśnięcie esc lub pauzy, umawianie się np na 1 mecz gdy przeciwnik chce zagrać pełną pulę gier itp)
będzie karane w widełkach od -3 do -12pkt, jeśli było więcej wykroczeń następuje zsumowanie punktów ujemnych, gdy sytuacja ma miejsce powtórnie może nastąpić usunięcie zawodnika z bieżących rozgrywek.


6. Rada ligi

6.1a. Prezesem polskich rozgrywek Sensible Soccer online jest Cinek.
6.1b. Prowadzący to: Cinek (Ekstraklasa, Ligi niższe, Puchar Ligi) oraz Loozak (Puchar Polski).
6.1c. Rada Ligi to prezes i prowadzący ligę.
6.1d. Rozszerzona Rada Ligi
6.2. Prezes powołuje i odwołuje prowadzących ligi.
6.3. Prezesa można odwołać w wypadku, gdy 5 osób zgłosi na forum taką potrzebę, w tym przynajmniej jeden członek Rozszerzonej Rady Ligi. Należy jednocześnie zaproponować kandydaturę nowego prezesa. Osoby zgłaszające taką potrzebę muszą mieć jakąś historię w rozgrywkach SWOSa online, nie mogą to być same nowe osoby.
6.4. Prezes i prowadzący ligi mają prawo usuwać zawodników z ligi, jeśli łamią oni regulamin.
6.5. Prezes ustala system, w jakim rozgrywana będzie liga.
6.6. W przypadku zgłoszenia jakiegoś problemu przez większość graczy prezes jest zobowiązany zająć się problemem, przeprowadzić głosowanie lub zmienić system.
6.7. Prezes i prowadzący ligi maja obowiązek pilnowania by regulamin Ligi Polskiej był przestrzegany.
6.8. Prowadzący mają obowiązek utworzyć temat na forum dla swoich rozgrywek w każdym miesiącu, lub edytować stary i uaktualnić go.
6.9. Prowadzący mają obowiązek informować o karach w temacie swoich rozgrywek na forum 2 razy - po progu limitowym i po zakończeniu sezonu.
6.10. Prowadzący decydują o akceptowaniu lub odrzucaniu próśb o przesunięcie terminów, rozpatrują także sytuacje problemowe i sporne dotyczące rozgrywania meczów.
6.11. W przypadku punktów i spraw nieujętych w regulaminie lub będących wątpliwymi, Prezes ma prawo podjąć decyzję, którą w danym momencie uważa za najlepszą. Od nowego sezonu sprawa wątpliwa powinna zostać ujęta w regulaminie, jeśli jest taka możliwość.


Regulamin w trakcie poprawek :-)
The topic has been locked.
Time to create page: 0.179 seconds
Powered by Kunena Forum