Match #216149fwos1983


Kokoriko
1229 643
4-4
4-0
8:4
Goals
1.5:0.5
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: ISSF 11/21
Round: Quarter
Win Prediction 1.6 : 0.4

Votes about Kokoriko from fwos1983
No Votes !

Votes about fwos1983 from Kokoriko
No Votes !