Match #213834burellapaolo


Kokoriko
869 523
3-1
2-0
5:1
Goals
2:0
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: ASL5
Round: ASL5
Group: 1
Win Prediction 1.4 : 0.6

Votes about Kokoriko from burellapaolo
No Votes !

Votes about burellapaolo from Kokoriko
No Votes !