Match #92393Foka


Szczala
1949 652
4-1
2-3
6:4
Goals
1:1
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: Polish Sensible Ekstraklasa
Round: Polish Sensible
Group: 1
Win Prediction 1.9 : 0.1

Votes about Szczala from Foka
No Votes !

Votes about Foka from Szczala
No Votes !