Match #225676AndYpsilon


Klinki
1531 1373
3-2
4-2
7:4
Goals
2:0
Wins
Ranking: PCSWOSOFF
Tournament: Sensible Days 2022 (PC)
Round: Quarter
Win Prediction 1.2 : 0.8

Votes about Klinki from AndYpsilon
No Votes !

Votes about AndYpsilon from Klinki
No Votes !