Match #214355ilcignodz


Kokoriko
2132 614
5-1
3-2
8:3
Goals
2:0
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: Serie A 10/21
Round: Serie A 10/21
Group: 1
Win Prediction 1.9 : 0.1

Votes about Kokoriko from ilcignodz
No Votes !

Votes about ilcignodz from Kokoriko
No Votes !