Match #200807quarenzo


Riko
1829 1161
4-0
4:0
Goals
1:0
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: AUSTRIA SVIZZERA
Round: AUSTRIA
Group: 1
Win Prediction 0.8 : 0.2

Votes about Riko from quarenzo
No Votes !

Votes about quarenzo from Riko
No Votes !