Match #194362Taneriko


Riko
1000 873
2-1
2-4
4:5
Goals
1:1
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: TSL 11/20
Round: TSL
Group: 1
Win Prediction 1.1 : 0.9

Votes about Riko from Taneriko
No Votes !

Votes about Taneriko from Riko
No Votes !