Match #184996Renton


lukaszpogon
831 606
2-4
1-3
3-5
1-4
7:16
Goals
0:4
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: Mloda Ekstraklasa
Round: ME liga
Group: 1
Win Prediction 2.5 : 1.5

Votes about lukaszpogon from Renton
No Votes !

Votes about Renton from lukaszpogon
No Votes !