Match #174877enbino


Kokoriko
545 235
1-0
1-1
2:1
Goals
1.5:0.5
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: ASL3
Round: ASL3
Group: 1
Win Prediction 1.3 : 0.7

Votes about Kokoriko from enbino
No Votes !

Votes about enbino from Kokoriko
No Votes !